:burger:

Discover one of Amsterdam's hidden treasures and its finest destination day or night - in Reguliersdwarsstraat!

Wander through a green oasis and enjoy its ambiance from noon to dusk - and beyond.

Take delight in a broad palette of signature dishes from cuisines around the world, soon to be your favourites in town. 

Catch up over a coffee, enjoy amazing beers or be surprised by cocktail connoisseurs.

Let loose, dress up, go hard or go home. Whether you're gay or straight or something in between, there’s something here for everyone!

Bewonersbrief Money 20/20

BEWONERSBRIEF EVENEMENT 05-06-’18

Beste bewoners,

Op dinsdag 05 juni a.s. organiseert de Bedrijveninvesteringszone Reguliersdwarsstraat
in nauwe samenwerking met afdeling Economische Zaken van de Gemeente en de RAI, een
netwerkevenement "Money 2020" in de Reguliersdwarsstraat West, de St. Jorisstraat en de
Geelvincksteeg.

We verwachten rond de 2500, hoger opgeleiden, bezoekers uit de hele wereld.

Het evenement zal plaatsvinden van 19.00 tot 23.30 uur. Hiervoor is een vergunning afgegeven
door de Gemeente. Ter hoogte van nummer 50 zal een podiumconstructie (met verbinding over de
weg) worden geplaatst. Er zijn geen optredens met versterkte muziek, wel zullen er twee DJ's
draaien. Het is, zeer nadrukkelijk, de bedoeling dat de bezoekers kunnen netwerken en het
muziekvolume zal hierop afgestemd worden.

De volgende maatregelen zijn door de organisatie genomen om het evenement veilig, sfeervol en
zonder te veel overlast te laten plaatsvinden:

-verkeersposten dubbel bemand aan weerszijden van de straat om fietsers en scooters tegen te
houden.
-taxilus aan het begin van de straat.
-fietsparkeerverbod in het hele rode Secret Village gebied ( zie kaartje)
-mobiele beveiliging in de vorm van een patrouille.
-twee mobiele EHBO'ers voor kleine ongelukjes.
-extra beveiliging bij de VIP ruimte (Roses by Sal).
-geluidsmetingen tijdens het evenement.
-team "schone evenementen" actief.
-we werken voor de veiligheid met plastic glaswerk.
-na afloop zal de straat grondig worden schoon gemaakt o.l.v. de organisatie.

Wij willen benadrukken dat de bereikbaarheid van de parkeergarages ten alle tijde gewaarborgd
blijft.

Door het incidenteel organiseren van dergelijke evenementen zijn we in staat onze straat nog
fraaier en aantrekkelijker te maken.

Verder ter info: De Bingham Cup (het wereldkampioenschap gay& inclusive rugby) wordt direct
aansluitend aan dit evenement gehouden (6 t/m 10 juni) in Amsterdam. Wij verwachten veel extra
aanloop in deze week in de straat. Er zijn geen straatbrede evenementen georganiseerd.
Er is wel een foto-expositie (Rugby is my Pride) in de straat te zien vanaf woensdag 06-06 tot en
met vrijdag 08-06.

Mocht u toch overlast ervaren of vragen hebben, belt u dan gerust met de productie-leider Eward
Koning (06-23462174) of de straatmanager Ilse Vis (06-46375934).

In het geval van ernstige overlast kunt u zich wenden tot het nummer van de Gemeente Amsterdam
via 14-020.

Namens het bestuur van de
Bedrijveninvesteringszone Reguliersdwarsstraat,

Eward Koning
Voorzitter